Hoogbegaafde ouderen zijn niet gemiddeld

“Wat een domme vraag” zei een kennis aan wie ze vroegen welke dag van de week het was. Ze lag in het ziekenhuis na aan hersenbloeding. Ze las wel de krant en wist dus daarom welke dag het was. Bij testen voor cognitieve functies gaat men er vanuit dat iedereen gemiddeld is. Met hoogbegaafde mensen die gemiddeld scoren is er echter wel wat aan de hand. Ze scoorden namelijk daarvóór veel hoger. Ze kunnen hun mentale achteruitgang vaak lang compenseren door hun slimheid.

Hoogbegaafdheid is een set van eigenschappen waarmee men snel kan denken, complexe situaties kan overzien, kan komen tot creatieve oplossingen. Vaak zijn hoogbegaafden ook heel gevoelig voor bijvoorbeeld geluiden en licht. Ze zijn van nature heel nieuwgierig en leergierig. Bij hoogbegaafde ouderen is soms het mentale vuur uitgedoofd als men het niet van zichzelf weet. Ze worden eenzaam en somber. Of lastig.

Hoogbegaafd je leven lang

Dat er bij hoogbegaafde kinderen aandacht moet zijn voor hun hoogbegaafdheid erkennen de meeste mensen wel. Hoogbegaafd ben je je leven lang. Aandacht voor hoogbegaafde volwassenen en ouderen ontbreekt thans.

Hoogbegaafdheid wordt niet altijd herkend. Vaak weten ouderen het ook niet van zichzelf. Het ‘anders’ zijn schrijven ze dan zelf toe aan bijvoorbeeld het niet hebben van een hogere opleiding, aan psychische problematiek of aan een moeilijke jeugd. Heel slim zijn kan leiden tot moeilijker aansluiten bij leeftijdsgenoten, waar men ook op latere leeftijd nog last van kan hebben.

Wat te doen?

Herkennen van kenmerken van hoogbegaafdheid maakt je zelfbeeld realistischer. Sommige hoogbegaafden hebben zich hun leven lang juist dom gevoeld omdat ze de aansluiting misten. Het helpt als ze de positieve kanten gaan zien en hun talenten gaan gebruiken. Zoek samen met deze ouderen naar bij hen passende activiteiten en mensen. De een wil scrabbelen in verschillende talen, een ander wil schaken, een derde praten over poëzie.

See-me ook als hoogbegaafde!

Je hoeft niet te ‘bewijzen’ dat je hoogbegaafd bent. Het gaat erom wie je als mens bent. See-me is daarom zo’n prachtig initiatief dat aansluit bij ons idee: zie de mens zoals die is! De hoogbegaafde, die zo anders is dan gemiddeld, die mag er ook zijn.

Het IHBV en ouderen

Het IHBV (Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen) werkt aan kennis over hoogbegaafde ouderen door het stimuleren en publiceren van onderzoek op dit gebied. Ook proberen we via geïnteresseerde mensen lokaal activiteiten van de grond te krijgen die voor hoogbegaafde ouderen passend zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gespreksgroepen of leesgroepen.

Stichting IHBV: www.ihbv.nl

Projecten rond hoogbegaafde ouderen, op die pagina staan ook enkele geschreven portretten: https://ihbv.nl/category/projecten/hb-senioren/

Leaflet over hoogbegaafde ouderen: https://ihbv.nl/kennis-hb/leaflets/

IHBV-Logo-1403x1987

© illustratie van www.happy-stories.net

Related Posts

Praat mee!